IEA-rapport: Global PV lägger till 156 GW 2021!200GW 2022!

Internationella energibyrån (IEA) sa att trots stigande råvarupriser och stigande tillverkningskostnader förväntas den globala solcellsutvecklingen i år fortfarande öka med 17 %.

I de flesta länder runt om i världen ger solenergiprojekt den lägsta kostnaden för ny el, särskilt i fallet med stigande naturgaspriser.IEA förutspår att 2021 kommer 156,1 GW solcellsinstallationer att läggas till globalt.

Detta representerar ett nytt rekord.Trots detta är denna siffra fortfarande lägre än andra utvecklings- och installationsförväntningar.Forskningsinstitutet BloombergNEF förutspår att 191GW ny solenergi kommer att installeras i år.

Däremot är IHS Markets beräknade installerade solenergikapacitet 2021 171 GW.Den medelstora utvecklingsplanen som föreslagits av branschorganisationen SolarPower Europe är 163,2 GW.

IEA uppgav att klimatkonferensen COP26 tillkännagav ett mer ambitiöst mål för ren energi.Med starkt stöd från regeringens politik och mål för ren energi förblir solceller "källan till tillväxt av förnybar energi."

Enligt rapporten kommer förnybar energi år 2026 att stå för nästan 95 % av den globala ökningen av kraftkapaciteten, och solceller enbart kommer att stå för mer än hälften.Den totala installerade solcellskapaciteten kommer att öka från cirka 894 GW i år till 1,826 TW år 2026.

zsdef (1)

Under förutsättningen av en accelererad utveckling kommer den årliga nya kapaciteten för global solcellsenergi att fortsätta växa och nå nästan 260 GW år 2026. Nyckelmarknader som Kina, Europa, USA och Indien har de största tillväxttakten, medan tillväxtmarknader som t.ex. Afrika söder om Sahara och Mellanöstern visar också betydande tillväxtpotential.

zsdef (2)

Fatih Birol, verkställande direktör för IEA, sa att årets ökning av förnybar energi har satt rekord, vilket visar att ytterligare ett tecken håller på att dyka upp i den nya globala energiekonomin.

"De höga råvaru- och energipriserna vi ser idag innebär nya utmaningar för industrin för förnybar energi, men de stigande priserna på fossila bränslen gör också förnybar energi mer konkurrenskraftig."

zsdef (3)

IEA föreslog också en påskyndad utvecklingsplan.Detta system förutsätter att regeringen har löst problemen med tillstånd, nätintegrering och bristande ersättning, och ger riktat politiskt stöd för flexibilitet.Enligt denna plan kommer 177,5 GW solcellsenergi att installeras globalt i år.

Även om solenergi ökar, förväntas nya projekt för förnybar energi vara mycket färre än det antal som krävs för att uppnå de globala målen för nettonollutsläpp i mitten av detta århundrade.Enligt detta mål, mellan 2021 och 2026, kommer den genomsnittliga tillväxttakten för kraftproduktion för förnybar energi nästan att fördubblas jämfört med huvudsituationen som beskrivs i rapporten.

Flaggskeppsrapporten för World Energy Outlook som släpptes av IEA i oktober visar att i IEA:s 2050 färdplan för nettonollutsläpp kommer den globala genomsnittliga årliga ökningen av solceller från 2020 till 2030 att nå 422GW.

Prisökningen på kisel, stål, aluminium och koppar är en ogynnsam faktor för råvarupriserna

IEA konstaterade i den senaste rapporten att för närvarande har stigande råvarupriser satt press uppåt på investeringskostnaderna.Tillgången på råvaror och stigande elpriser på vissa marknader har lagt till ytterligare utmaningar för solcellstillverkare på kort sikt.

Sedan början av 2020 har priset på solcellskvalitet polykisel mer än fyrdubblats, stål har ökat med 50 %, aluminium har ökat med 80 % och koppar har ökat med 60 %.Dessutom har fraktpriserna från Kina till Europa och Nordamerika också stigit kraftigt, i vissa fall tio gånger.

zsdef (4)

IEA uppskattar att råvaru- och fraktkostnader står för cirka 15 % av den totala kostnaden för investeringar i solcellsenergi.Enligt jämförelsen av genomsnittliga råvarupriser från 2019 till 2021 kan den totala investeringskostnaden för fotovoltaiska kraftverk öka med cirka 25 %.

Ökningen av råvaror och frakt har påverkat kontraktspriserna för statliga anbud, och marknader som Spanien och Indien har sett högre kontraktspriser i år.IEA konstaterade att det stigande priset på utrustning som krävs för solcellsanläggningar utgör en utmaning för utvecklare som har vunnit anbudet och förutser fortsatt nedgång i modulkostnader.

zsdef (5)

Enligt IEA, från 2019 till 2021, riskerar cirka 100 GW solcells- och vindenergiprojekt som har vunnit anbud men ännu inte tagits i drift risken för råvaruprischocker, vilket kan försena projektets driftsättning.

Trots detta är effekterna av stigande råvarupriser på efterfrågan på ny kapacitet begränsad.Regeringar har inte antagit några större policyändringar för att avbryta anbud, och företagsköp slår ännu ett rekord från år till år.

Även om det finns en risk för långvarigt höga råvarupriser, konstaterade IEA att om råvaru- och fraktpriserna lättar inom en snar framtid kommer den nedåtgående trenden i kostnaden för solceller att fortsätta, och den långsiktiga inverkan på denna teknikefterfrågan kanske blir den också väldigt liten.


Posttid: Dec-07-2021